Sivas İlinin SWOT Analizi

Tarihi geçmişe, doğal ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapmış olan Sivas’ımız hakkında yapılan SWOT analizlini sizinle buluşturuyoruz. Çalışma 2019 basımlı Sivas Ekonomisi kitabından alınmıştır.

SWOT Analizi Nedir?

4 kelimenin baş harfleriyle yapılan bir kısaltmadır. Strengths, Weakness, Opportunites, Threats yani Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler.

SWOT analizi girişimler, şirketler, holdingler ve hatta şehirler, ülkeler için çok önemlidir. Size yol gösteren en basit ama temel oklar çizer.

Sivas’ın Güçlü Yönleri

 • Tarihin her dönemine ait eser varlığı (4000 yıllık şehir geçmişi)
 • Zengin tarihi, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yoğunluğu
 • Açık hava müzesi niteliğindeki il merkezi
 • Selçuklu eserlerinin yoğun olduğu illerden biri olması
 • Dünya mirası niteliğinde bulunan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
 • Divriği’de bulunan kentsel sit alanının varlığı
 • Taşınır kültür varlıklarının sergilendiği Kongre ve Arkeoloji Müzesi
 • Sivas Kongresinin önemi
 • Uluslararası bilim heyetlerince yapılan ve Dünyaca tanınan 2 (iki) adet arkeolojik kazıya sahip olması
 • 12 bine yakın müze envanterine sahip olması
 • 1047 adet envanterlik halı ve kilime sahip olması
 • Kara, hava, demiryolu konusunda iyi ulaşım imkanlarına sahip olması
 • Başta güreş olmak üzere sportif faaliyetlerde başarı yakalanması

Sivas’ın Zayıf Yönleri

 • Konaklama olanaklarının yetersizliği
 • Sivas’ın coğrafi yapısının yeterince elverişli olmaması ve sert iklimi
 • Şehir tanıtımının ve kent pazarlamasının yetersizliği (Artık Sivas’a Gel var ;))
 • Sivas’ı Karadeniz sahiline bağlayan yolların çok uzun olması
 • Divriği’ye giden kara yolunun yetersiz olması
 • Turizm alanında yapılan yatırımların çok yetersiz olması

Sivas’taki Fırsatlar

 • Sivas’ın Tarihi İpek Yolu ve Kral Yolu’nun geçtiği güzergahta bulunması
 • İpek Yolu Projesi kapsamında mola noktası olarak değerlendirilebilecek Han ve Kervansarayların olması
 • Kara, demir yolu ağına ve havaalanına sahip olması
 • Coğrafi konumu gereğince tur güzergahları üzerinde bulunması
 • Tarihi 4 Eylül Kongresi
 • Sağlık ve kültür turizminin artışta olması
 • Jeotermal kaynaklara olan ihtiyacın Dünya genelinde artıyor olması
 • Türkiye’de kış turizmine olan talebin artış göstermesi
 • Dünyaca ünlü Sivas Halısı
 • Geliştirilmeye müsait el sanatlarının varlığı
 • Birçok yeni müze açma potansiyelinin mevcut olması
 • İl dışında belli bir güce, sayıya ve etkinliğe sahip Sivaslıların varlığı

Sivas için Tehditler

 • Modernleşme ve yaşam şekillerinin hızla değişmesinin kültürel miras üzerindeki olumsuz etkisi
 • El sanatları ustalarının aramızdan çekilmesi ve yerlerini dolduracak yeni ustaların olmayışı
 • Fabrikasyon üretimin el sanatlarına ilgiyi azaltması
 • El sanatlarındaki iş gücü kaybının önüne geçilememesi
 • İş gücü daha ucuz olan ülkelerden ithal edilen el sanatı ürünlerin sektörü olumsuz etkilemesi
 • İş olanakları nedeni ile büyükşehirlerin iş gücü talebinin artıyor olması
 • Kış mevsiminin uzun ve soğuk olması
 • İklimin tarihi ve kültürel varlıklar üzerinde olumsuz etkileri
 • Eser restorasyonlarında bazı süreçlerde aşılması zor tıkanıklıklar yaşanması
 • Eser restorasyonunun diğer inşaat işlerine göre daha pahalıya mal olması, bütçe imkanlarını zorlaması ve sürekli bakım gerektirmesi
 • Çarpık kentleşme
 • Komşu illerin gelişim hızlarının daha fazla artıyor olması yani geri kalmamız
 • Küresel ısınmanın varlığı ve doğal kaynakların azalıyor olması

Bir cevap yazın