Abdülvehhab Gazi Sahabe Midir?

Sivas'ın manevi önderlerinden Abdülvehhab Gazi Hazretlerinin hakkında birçok rivayet dilden dile dolaşmaktadır. En çok konuşulan husus da kendisinin sahabe olup cihad için Sivas'a geldiğidir....

7 Evliya Gezme Geleneği

"Yedi Evliya Gezme" Sivas'ta çok eski bir gelenektir. Hastalar, kişisel sorunları olanlar, her türlü dilekte bulunmak isteyenler en az 7 evliyayı ziyaret ederek dileklerinin...

Sebzeli Sivas Kebabı

Sivas'ımızın geniş arazi imkanlarında yaşamış olan onlarca nesil kendilerince denemeler yaparak çeşitli lezzetler bulmuşlar ve bunlardan en güzellerini nesilden nesile aktarmışlardır. Sebzeli Sivas Kebabı...

Sivas İlinin SWOT Analizi

Tarihi geçmişe, doğal ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapmış olan Sivas'ımız hakkında yapılan SWOT analizlini sizinle buluşturuyoruz. Çalışma 2019 basımlı Sivas Ekonomisi kitabından alınmıştır....

18 Maddede Milletvekili Nasıl Olmalı?

Sivas'ın Kurucu Meclis'teki ilk milletvekillerinden olan Mustafa Takî Efendi'nin Meclis Konuşmaları kitabından aldığımız bir bölümü sizlerle buluşturuyoruz. Mustafa Takî Efendi, zaman zaman dönemin önemli...