tarafından eklendi tarafından eklendi

Selçuklu Devrinde hastaların tedavi edildiği ve tıp tahsilinin yapıldığı en önemli medreselerden biridir. Günümüze ulaşabilen bölümü, Anadolu’nun en büyük şifahanesidir. 1217/18 yıllarında 1. İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılmıştır. Görkemli taç kapıdan, dört eyvanlı, revaklı avluya girilir. Taç kapıda güneş ve ay sembolleri, ana eyvanda ise kadın ve erkek başı biçiminde rölyefler yer alır. 1220’de 1. İzzetttin Keykâvus’un buraya gömülmesiyle birlikte güney eyvanı türbeye dönüştürülmüştür. 

il kültür
Gülsüm Koç
Vedat Esen
Yasin Turan

Konum

İlhanlı başveziri Şemsettin Mehmet Cüveyni tarafından 1271 yılında yaptırılan medresenin bugün sadece ön cephesi ayakta kalmıştır. Yapının bu günkü durumundan hareketle, orijinal halinin iki katlı, dört eyvanlı ve açık avlulu olduğu anlaşılmaktadır. Taş işçiliğinin eşsiz bir örneği olan kapısı, ihtişamıyla göz kamaştırmaktadır.

Fotoğraflar : Kürşat YÜKSEL

Arşiv

Alıntı

Haritada Çifte Minareli Medrese

Selçuklular zamanının ileri gelenlerinden Muzaffer Burucerdi tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Giriş eyvanının solundaki hücre türbe şekline getirilmiş olup burada medreseyi yaptıran Muzaffer Burucerdi’nin mezarı yer almaktadır.

Sağlam kalmış taç kapısıyla Anadolu’daki Selçuklu medreselerinin önemli örneklerinden biridir. İlmiyye çalışmaları için medrese olarak yapılmış ve devrin pozitif ilimlerinin okutulduğu bina olarak uzun yıllar kullanılmıştır.

Günümüzde çeşitli toplantılara ev sahipliği yapmaktadır,ziyarete açıktır.

e

Fotoğraflar : Kürşat YÜKSEL


Eskilerden

Fotoğraflar : Sivas Sularbaşı Çayyurt Tavşanbayırı grubundan


Konum

Tarihi

750 yılı aşkın geçmişiyle Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271’de Sivas’a yaptırılan Gök Medrese halen dimdik ayaktadır.

Şahin Efraim

Restorasyonu kısa süre önce tamamlanan tarihi eserimizin çok yakın zamanda müze olarak hizmet vermesi beklenmektedir.

Mustafa Sürücü


Ulu sultan, yüce şahlar şahı, dünya ve dinin yardımcısı Kılıç Arslan oğlu Keyhüsrev’in devleti zamanında yapılmıştır. Allah devletini daim eylesin.

Taç kapının üzerindeki giriş kitabesi
instagram: siivasgram

Açılışını merakla beklediğimiz tarihi eserimiz, Vakıflar Müzesi olarak hizmet verirse geçmişle günümüz arasında önemli bir kültür medeniyet köprüsü olacaktır. Neslimizin geçmişinde önemli yeri olan vakıf kültürü eminiz gelecek nesillere aktarılacaktır. Bu sayede çağımızda ses getirecek gönüllülük çalışmalarını ortaya koyabilmemiz adına kadim tarihimiz büyük rol oynayacaktır.

Vedat Esen
Mustafa Sürücü

Fotoğraf : Ahat TÜRKMENOĞLU

Eskilerden

Fotoğraflar : Eski Sivas arşivlerinden alıntı

VideoKonum

Translate »