İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri (k.s)

Hayatı

İsmail Hakkı Toprak Hazretleri 1881 yılında Sivas’ ta dünyaya gelmiştir. Dedeleri Kâbe örtüsünün yenilenmesi ve değişim hizmeti yaptıkları için ‘Ehramcılar’ diye anılmaktadır. Babası Hüseyin Hüsnü kolağası olup annesi Ayşe Hanım ise Medinelidir.

Nesep (soy) olarak Hz. Hüseyin’e dayanmaktadır. Anne ve babası uzun süre çocuk özlemi çekmiş olup uzun yıllar sonra İsmail Hakkı Hazretleri dünyaya gelmiştir.

İlkokul tahsilini tamamladıktan sonra rüştiye ve sonrasında ise Sivas Şifaiyye Medresesi’ne kaydoldu. Medrese ilmini tamamladıktan sonra Ordu, Koyulhisar ve Suşehri arasında posta memurluğu yapmış olup yaptığı işten ötürü halk tarafından ‘Emanetçi Baba’ diye söylenilirdi. Daha sonra diğer bazı memurluklar yaptıktan sonra emekli olmuştur.

Annesi Ayşe Hanım’ın ifadesine göre daha küçük yaşlarda ibadete başlamıştı. Çocukluk yıllarında annesi ‘Oğlum sana abdestsiz süt vermedim. Sen de abdestsiz su içme’ diye tembihlerde bulunurmuş.

Yetiştirilmesi

Rüştiye eğitimi alırken o zamanlar Sivas’ta bulunan Arap Şeyh ve Mor Ali Baba isimlerindeki halvetiyye şeyhlerine 12 sene hizmet etmiş olup sonrasında Arap Şeyh tarafından ona izin verilmiş ve başka bir şeyhe gitme imkanı sağlanmıştır.

O  da Tokat’ta ikamet eden ve aynı zamanda annesinin de şeyhi olan Mustafa Hâki Efendiye intisap edip sonrasında Mustafa Haki Efendi’de vefat edince Sivas’ta ikamet eden Mustafa Tâki Doğruyol’a intisap etmiş ve bu zatında vefatı sonrasında 1925 yılında fiilen irşat faaliyetlerine başlamıştır. İrşat faaliyetleri sonrasında yüz binlerce insanın sevgisine dönüşen bu sevgi ülke sınırlarını aşmış olup şeyhlik görevini 48 sene sürdürmüştür.

Vefatı

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri (k.s) 2 Ağustos 1969 tarihinde vefat etmiş geride 98 halife bırakmış kendisinden sonra irşat faaliyetlerinin devam etmesi için makamını Osman Hulusi Ateş Efendi Hazretlerine devretmiştir.

Kabri Sivas Ulu Camii bahçesindedir. Cenab-ı Hakk (c.c) sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.

Sivas Ulu Camii bahçesinde İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Efendi’nin (k.s.) kabri

Sözleri

  • Tasavvuf yok olup sonra var olmaktır.
  • İnsan ne ararsa zannında bulur.
  • Muhabbeti olan hata görmez , görse de göz yumar.
  • Öl ama söz verme. Eğer vermiş isen o sözden de asla dönme.
  • İdare ilmini öğrenin , insan kızınca şeytanın malı olur.
  • Neyi seversen onunla kalırsın, ne ile meşgul isen o olursun.
  • Sen seni sevdiğinle bil. O seninledir.

İlgili Bir Belgesel

Bir cevap yazın