tarafından eklendi tarafından eklendi

Selçuklu, Osmanlı ve günümüzde cumhuriyet… Tarih boyunca önemli Türk-İslâm medeniyet çizgileriyle donatılmış kadim şehir Sivas. En çok Selçuklu eseri barındıran şehirlerin başında gelmesi hasebiyle Selçuklu kimliğiyle öne çıksa da gelenekten geleceğe uzanan köklü miras anlayışıyla günümüzde de eşsiz eserler sunmaya devam ediyor. O eserlerin başında da Muhsin Yazıcıoğlu Camii geliyor.

Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun ilçesi Şarkışla’da liderin şehadete yürüdüğü 2009 yılında yapım çalışmalarına tam anlamıyla başlanan cami, ilçe halkının hayırseverliği ve ilçe belediyesinin de katkılarıyla türlü bürokratik engellerle uğraşmasına rağmen bitirilebilmiş ve 2018 yılı Ramazan ayına yetiştirilerek ibadete açılmıştır. Selimiye Camii’nin tasarımına benzer özellikler gösteren cami, ibadete açıldığı gün 2500 kişinin namaz kılması ile maneviyat dünyamızdaki kutsal mekanlar arasında yerini almıştır. Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük camilerdendir.

Fotoğraflar: Muhammed Emin TÜRKYILMAZ

Merkeze uzaklığı yaklaşık 72 km olan Ulaş Acıyurt Köyü içinde; etrafı taş duvarla çevrili bir bahçe içinde tek katlı, duvarları taş örgülü çatı kırma ve marsilya kiremit kaplı bir camidir. Kuzeybatı ucunda taştan inşa edilmiş kısa bir minaresi bulunmaktadır. Ahşap süslemeleri ile dikkat çeken cami 19.yy. Osmanlı eseridir.

Konum

Yavuz Bülent BAKİLER üstadın tanımıyla; “Her sabah yeniden ezan sesiyle
Müslüman Müslüman uyanan şehir.” Sivas’ın camilerine ayrı bir parantez açmamak mümkün müdür? Sivas’ın merkeze yakın olduğu hâlde fazla bilinmeyen bir camisi olan Zincirli Minare Camii, Şeyh Hacı Muhammed Sadi tarafından Hicri 1155 (M. 1742) senesinde yaptırılmıştır. Camiinin güney duvarının bitişiğinde iki mezar bulunmaktadır. Mezarlardan birisi camiyi yaptırana ait olup etrafı demir setlerle çevrilmiştir.

Fotoğraf: otelsivas.com

Camimizin kuzeybatı köşesinde, son cemaat yerine bitişik olarak yükselen minaresi kesme taştan inşa edilmiştir. İsminin nereden geldiğine geldiğimizde ise, cevabı tahmin etmek hiç de zor değildir. Bilezikten gövdeye doğru sarkan demir zincirlerden dolayı da bu camiye ve minareye “Zincirli” adı verilmiştir. Demir parmaklıklı şerefe korkuluğu bulunan minarenin pabuç kısmı üzerinde saçla kaplı sivri bir külahı vardır. Pabuç kısmı taşlarının gövde taşlarından farklı oluşu, şerefe ve pabucun tamir gördüğünü kanıtlamaktadır.

Fotoğraf: TripAdvisor

Arşiv

Eskilerden bir fotoğraf.
Fotoğraf: sivas.li

Altınyayla İlçesi, Aydın Mahallesinde bulunmaktadır ve Tonus Köyü olarak bilinen yerleşim merkezinin ilk camisidir. İşlemeleriyle dikkat çeken cami, 1893 tarihinde Altınyayla Eşrafından Ebu Seyif oğlu Ahmet Ağa tarafından o zamanki adı ile Sivaslı Mahmut ve Müştak ustalara yaptırılmıştır.

Nurcan Yarıcı

Konum :

Sivas ili Yıldızeli ilçesinde bulunan cami 1640 yılında cami, iki han ve bir de hamam olarak yaptırılmış, bunlardan yalnızca cami ve hamam günümüze kadar gelebilmiştir.
Sarı kesme taştan yapılan cami dikdörtgen planlı olup, kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. İbadet mekânını iki adet ahşap direğin taşıdığı ahşap bir tavan örtmektedir. Caminin üzeri kırma çatılıdır. İbadet mekânına herhangi bir süsleme elemanına rastlanmamaktadır.

Fotoğraflar : Sinan Doğan, Sivas İl Kültür Turizm Sayfası

Camii 1840’lı yıllarda yöreye yerleşen Hatipoğulları’nın ileri gelenlerinden İbrahim Efendi tarafından 1952 yılında yaptırılmıştır. Caminin yazıtı, Hatipzade İbrahim Efendi tarafından Mekke’den gönderilmiştir.

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Konum:

Kale (Hisar) Camisi Sivas ili Divriği ilçesinde, Divriği Kalesi içerisinde bulunmaktadır. Süleyman Şah oğlu Emir İshak tarafından 1180-1181 yıllarında yaptırılmıştır. Mimarı Magaralı Firuz’dur. Türk dönemi yapılarının en eskilerinden biri olması nedeniyle önem kazanan bu yapı Çaltı Vadisi’ne yönelik bir uçurum kenarındadır. Cami yöresel kırmızı renkte taştan yapılmıştır. Dikdörtgen planlı olup, üzeri tonoz ve kubbe ile örtülüdür Kubbe yıkılmış ve günümüze pek az kalıntısı gelebilmiştir. 

Fotoğraflar : Nuri Budak, Kasım Arslan, Mahmut Fırat

DHA

Şarkışla Ulu Camii ya da halk arasında bilinen adıyla Büyük Camii, Şarkışla ilçe merkezinin en eski yapısıdır. Yeni Mahalle’de, adını verdiği Ulu Camii Caddesi üzerinde bulunur. 1669 yılında Üsküdarlı Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Çeşitli restorasyon süreçlerinden geçen cami, en son 2016 yılında yenileme çalışmalarına alınmış ve 2017 yılında tekrar ibadete açılmıştır.

Sivas merkezde bulunan tarihi yapı 1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Koca Hasan Paşa tarafından yaptırıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1968 yılında onarılmıştır.
Halk arasında Çukur Cami ismi ile de tanınmaktadır.


Cami kesme taştan ve dikdörtgen planlıdır. Üst örtü dört köşeli kalın sütun ile desteklenmiştir. Üzeri eğimli bir çatı ile örtülmüştür.Kare kaide üzerinde tuğladan yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.

Ünlü mutasavvıf, âlim ve şair Şemseddin Sivasî ile yakınlarının yattığı türbe
kuzeybatı yönünde cami avlusu içinde yer almaktadırBeden duvarları kesme taştan inşa edilen türbe, dıştan sekizgen bir kasnağa sahip olup üzeri tek kubbe ile örtülüdür.

Türbe kapısı üzerinde dört mısralık bir manzumeden türbenin 1600 yılında yapıldığı öğrenilmektedir. Kitabe şöyledir: ‘’Şehr-i Sivâs içre cânâ işbudur Şeyh Şemsüddîn Kutb’un meşhedi Dedi Kadrî künbedi târîhini “Nûrla olsun musaffâ merkadi” (H. 1009/ M. 1600)’’ ** Günümüz Türkçesi: ‘’Ey can! Sivas şehri içinde Şeyh Şemseddin’in yattığı yer burasıdır. Kadrî, kümbedinin tarihini şöyle dedi: “Mezarı nurla tertemiz olsun.” (H. 1009/ M. 1600)’’

📷 Gülsüm KOÇ
📷 TripAdvisor

Mengücekoğulları döneminde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır.

İslam mimarisinin başyapıtı arasında yer almaktadır. İki kubbeli türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır.

UNESCO Dünya Miras Listesine Türkiye’den alınan ilk mimari eserdir.

Taş işlemeciliğinin en üstün örnekleri görülmekte kimileri tarafından Anadolu’nun El Hamra’sı diye lanse edilmektedir. Burası o kadar güzeldir ki bizce ” El Hamra, Avrupa’nın Divriği Ulu Cami’sidir ” 😁

📷 Vedat ESEN
İkindi vaktinde oluşan namaz kılan adam gölgesi

Eskiden

Videolar

https://youtu.be/I5QalSR3PKY

Translate »