Şifaiye Medresesi

Selçuklu Devrinde hastaların tedavi edildiği ve tıp tahsilinin yapıldığı en önemli medreselerden biridir. Günümüze ulaşabilen bölümü, Anadolu'nun en büyük şifahanesidir. 1217/18 yıllarında 1. İzzeddin...

Çifte Minareli Medrese

İlhanlı başveziri Şemsettin Mehmet Cüveyni tarafından 1271 yılında yaptırılan medresenin bugün sadece ön cephesi ayakta kalmıştır. Yapının bu günkü durumundan hareketle, orijinal halinin iki...

Buruciye Medresesi

Selçuklular zamanının ileri gelenlerinden Muzaffer Burucerdi tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Giriş eyvanının solundaki hücre türbe şekline getirilmiş olup burada medreseyi yaptıran Muzaffer Burucerdi’nin mezarı...

Gök Medrese

Tarihi 750 yılı aşkın geçmişiyle Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271'de Sivas'a yaptırılan Gök Medrese halen dimdik ayaktadır. Şahin Efraim Restorasyonu kısa...