Abdülvehhab Gazi Sahabe Midir?

Sivas'ın manevi önderlerinden Abdülvehhab Gazi Hazretlerinin hakkında birçok rivayet dilden dile dolaşmaktadır. En çok konuşulan husus da kendisinin sahabe olup cihad için Sivas'a geldiğidir....

7 Evliya Gezme Geleneği

"Yedi Evliya Gezme" Sivas'ta çok eski bir gelenektir. Hastalar, kişisel sorunları olanlar, her türlü dilekte bulunmak isteyenler en az 7 evliyayı ziyaret ederek dileklerinin...

Tefsirî Mehmet Efendi

Tibyan TefsiriFotoğraf: Benli Kitap Tefsirî Mehmet Efendi, Muhammed b. Hamza Ayıntabî, Hanefi fakihi olması hasebiyle el-Hanefî, atalarının deri tabaklama işiyle uğraşmasından ötürü de ed-Debbağ...

18 Maddede Milletvekili Nasıl Olmalı?

Sivas'ın Kurucu Meclis'teki ilk milletvekillerinden olan Mustafa Takî Efendi'nin Meclis Konuşmaları kitabından aldığımız bir bölümü sizlerle buluşturuyoruz. Mustafa Takî Efendi, zaman zaman dönemin önemli...