Tefsirî Mehmet Efendi

Tibyan TefsiriFotoğraf: Benli Kitap Tefsirî Mehmet Efendi, Muhammed b. Hamza Ayıntabî, Hanefi fakihi olması hasebiyle el-Hanefî, atalarının deri tabaklama işiyle uğraşmasından ötürü de ed-Debbağ...

TARİH BOYUNCA SİVAS’IN ÖNEMİ

İlk çağlardan günümüze değin Sivas, Anadolu coğrafyasının ortasında kendine önemli bir yer edinmiştir. Şimdi gelin, geçmişten günümüze Sivas'ın tarih sahnesindeki yolculuğuna birlikte göz atalım:...

Sivas İlinin SWOT Analizi

Tarihi geçmişe, doğal ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapmış olan Sivas'ımız hakkında yapılan SWOT analizlini sizinle buluşturuyoruz. Çalışma 2019 basımlı Sivas Ekonomisi kitabından alınmıştır....

Muhsin Yazıcıoğlu Camii

Selçuklu, Osmanlı ve günümüzde cumhuriyet... Tarih boyunca önemli Türk-İslâm medeniyet çizgileriyle donatılmış kadim şehir Sivas. En çok Selçuklu eseri barındıran şehirlerin başında gelmesi hasebiyle...

Sivas Bıçakları

Sivas'ımızın köyünden şehrine kadar bütün evlatlarında bir yiğitlik vardır. Kiminde bir tutam kiminde tepeden tırnağa... Buradan gelir yiğido diye nam salışımız. Ve yine buradan...

Kadı Burhaneddin Türbesi

Şüphesiz bir çok devlete başkentlik etmiş kadim bir şehir Sivas. Bu devletlerden birisi de kurucusunun ismini taşıyan Kadı Burhaneddin Devleti. Fotoğraf: gezilecekyerler.com 1381 yılında...

Sivas Ulu Camii

Sivas'ımızın merkezinde bulunan Ulu Camii, Anadolu'nun en eski camilerinden biridir. Mimarisi ile Anadolu'nun birçok camiine örnek olmuş önemli bir yapıttır. Bahçesinde birçok zat medfun...