Kadı Burhaneddin Türbesi

Şüphesiz bir çok devlete başkentlik etmiş kadim bir şehir Sivas. Bu devletlerden birisi de kurucusunun ismini taşıyan Kadı Burhaneddin Devleti.

Fotoğraf: gezilecekyerler.com

1381 yılında yine Sivas merkezli bir diğer devlet olan Eretna Devleti’nin yerine kurulmuş olan bu devlet, kısa sürede Orta Anadolu’nun tek hâkimi konumuna gelmiştir. Ancak yanıbaşında bulunan devrinin önemli devletlerinden Akkoyunlular, Kadı Burhaneddin’in daha fazla ilerlemesini istememiş, 1398 yılında yapılan savaş sırasında Kadı Burhaneddin’in vefat etmesi sonucu devlet yıkılmıştır.

Fotoğraf: Habertürk

Kadı Burhaneddin’in devlet adamlığının yanısıra bir diğer önemli özelliği ise şair kimliğidir. Divan Edebiyatı’na Türklerin kazandırdığı bir nazım şekli olan “tuyuğ” türündeki şiirlerin en önemli şairi Kadı Burhaneddin’dir.

Fotoğraf: Mynet

İstasyon Caddesi üzerinde, kendi adını taşıyan mahallede, yine kendi adını taşıyan okulun bahçesinde yer alan türbesi, 1966 yılında dönemin valisi Vefik Kitapçıgil önderliğinde yaptırılmıştır. Türbede ayrıca Kadı Burhaneddin’in aile efradına ait beş-altı mezar daha mevcuttur.

📷 Sivas Kültürü

Kadı Burhaneddin aynı zamanda ” İlk Divan sahibi olan Türk Sultanıdır ”

Şair kimliğinin anlatıldığı programı buradan izleyebilirsiniz 😊

Bir cevap yazın