Meydan Cami

Sivas merkezde bulunan tarihi yapı 1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Koca Hasan Paşa tarafından yaptırıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1968 yılında onarılmıştır.
Halk arasında Çukur Cami ismi ile de tanınmaktadır.


Cami kesme taştan ve dikdörtgen planlıdır. Üst örtü dört köşeli kalın sütun ile desteklenmiştir. Üzeri eğimli bir çatı ile örtülmüştür.Kare kaide üzerinde tuğladan yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.

Ünlü mutasavvıf, âlim ve şair Şemseddin Sivasî ile yakınlarının yattığı türbe
kuzeybatı yönünde cami avlusu içinde yer almaktadırBeden duvarları kesme taştan inşa edilen türbe, dıştan sekizgen bir kasnağa sahip olup üzeri tek kubbe ile örtülüdür.

Türbe kapısı üzerinde dört mısralık bir manzumeden türbenin 1600 yılında yapıldığı öğrenilmektedir. Kitabe şöyledir: ‘’Şehr-i Sivâs içre cânâ işbudur Şeyh Şemsüddîn Kutb’un meşhedi Dedi Kadrî künbedi târîhini “Nûrla olsun musaffâ merkadi” (H. 1009/ M. 1600)’’ ** Günümüz Türkçesi: ‘’Ey can! Sivas şehri içinde Şeyh Şemseddin’in yattığı yer burasıdır. Kadrî, kümbedinin tarihini şöyle dedi: “Mezarı nurla tertemiz olsun.” (H. 1009/ M. 1600)’’

📷 Gülsüm KOÇ
📷 TripAdvisor

Bir cevap yazın