tarafından eklendi tarafından eklendi

Taşhan, Sivas Merkez Çarşıbaşı Mahallesinde Atatürk Caddesi ile Dörtyol mevkiinin kesiştiği noktada yer almaktadır. Taşhan 19. yy’ın ikinci yarısında Azınlık tüccarları tarafından yaptırılmıştır.

2010-2012 yılları arasında ciddi bir restorasyon geçiren Han yeni görünümüyle hoş bir izlenim vermekte.

Dikdörtgen planlı olan yapı, doğu, güney ve kuzey cephelerinde demir kanatlı ve yuvarlak kemerli üç girişe sahiptir.

Kesme taştan yapılmış olup açık avlulu ve iki katlıdır. Avlunun ortasında elips şeklinde bir havuz ve havuzun ortasında zıt yönlerde ağzından su akan iki adet çift başlı aslan bulunur.

Orta avlunun güney ve kuzeyinde tek parça silindir gövdeli altı büyük sütunun oluşturduğu revaklar yer alır. Revaklardaki sütunlar birbirine yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır. Revak gerisindeki odalar ve revak üzeri beşik tonoz ile örtülüdür.

Dıştan ise her mekânın üzeri kırma çatılı ve kiremit kaplıdır.

Halen iş merkezi olarak kullanılmakta olup giriş ve üst katlarında kafeteryalar bulunmaktadır.

Şehrin ortasında ama buram buram tarih kokan kuşların da evsahipliğinde bulunduğu yapıda alışveriş yapmak ve yaşadığımız zamandan uzaklaşarak çay içip mola vermek için ziyaret edebilirsiniz.

Konum:

Sivas merkezde bulunan tarihi yapı 1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Koca Hasan Paşa tarafından yaptırıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1968 yılında onarılmıştır.
Halk arasında Çukur Cami ismi ile de tanınmaktadır.


Cami kesme taştan ve dikdörtgen planlıdır. Üst örtü dört köşeli kalın sütun ile desteklenmiştir. Üzeri eğimli bir çatı ile örtülmüştür.Kare kaide üzerinde tuğladan yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.

Ünlü mutasavvıf, âlim ve şair Şemseddin Sivasî ile yakınlarının yattığı türbe
kuzeybatı yönünde cami avlusu içinde yer almaktadırBeden duvarları kesme taştan inşa edilen türbe, dıştan sekizgen bir kasnağa sahip olup üzeri tek kubbe ile örtülüdür.

Türbe kapısı üzerinde dört mısralık bir manzumeden türbenin 1600 yılında yapıldığı öğrenilmektedir. Kitabe şöyledir: ‘’Şehr-i Sivâs içre cânâ işbudur Şeyh Şemsüddîn Kutb’un meşhedi Dedi Kadrî künbedi târîhini “Nûrla olsun musaffâ merkadi” (H. 1009/ M. 1600)’’ ** Günümüz Türkçesi: ‘’Ey can! Sivas şehri içinde Şeyh Şemseddin’in yattığı yer burasıdır. Kadrî, kümbedinin tarihini şöyle dedi: “Mezarı nurla tertemiz olsun.” (H. 1009/ M. 1600)’’

📷 Gülsüm KOÇ
📷 TripAdvisor
Translate »