Selçuk Anadolu Lisesi

Sivas Valisi Muammer Bey tarafından 1915 yılında Darü’l-muallimin (öğretmen okulu) olarak yaptırılmıştır. Kitabesi olmayan
yapı “U” planlıdır ve genel olarak simetrik yapılmıştır.

Yapının doğu ve batı cepheleri yaklaşık 56,30 kuzey, güney cepheleri ise 33,70 metre ölçülerindedir. Tamamen kesme taştan yapılan eser, kırma çatı ile örtülmüştür.

Yapı iki katlı olarak inşa edilmiş olup, bütün cephelerini kat aralarına yapılmış iki silme dolaşmaktadır. Ayrıca pencere kemerlerinin üzengi seviyesinin az aşağısından başlayıp pencere kemerlerini dolaşan üçüncü bir silme ile cepheler oldukça hareketli gösterilmiştir.

Oldukça sağlam ve kullanılabilir durumda olan eser; hareketli cepheleri, doğu cephesindeki poligonal çıkmaları, bu çıkmaların üzerindeki külah şeklindeki çatıları, pencereleri, dışarı taşırılan kollar ve ana giriş üzerindeki balkonu ile Millî Mimarlık Dönemi’nin Sivas’taki en başarılı yapısıdır.

1973 yılında Öğretmen Lisesi hâline dönüştürülen yapı, 1974-1979 tarihleri arasında Eğitim Enstitüsü, 1981-1982 de Meslek Yüksekokulu, 1982-1984 de Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 1984’ten bugüne kadar da Selçuk Anadolu Lisesi olarak kullanılmaktadır.

Konum

Bir cevap yazın