Baldaken tarzında inşa edilen türbenin mimari üslubu malzemesi ile 17. Yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Tarihini kanıtlayabilecek üzerinde hitabesi yoktur.

Yapının sadece bir kısmı günümüze kadar gelebilmiştir. Sivas il merkezinde kabak yazısı yönüne giden Rahmi Güney Caddesi üzerindedir.

Erdoğan ÖNEMLİBIÇAK arşivi