Gök Medrese

Tarihi 750 yılı aşkın geçmişiyle Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271'de Sivas'a yaptırılan Gök Medrese halen dimdik ayaktadır. Şahin Efraim Restorasyonu kısa...