Sivas Bıçakları

Sivas'ımızın köyünden şehrine kadar bütün evlatlarında bir yiğitlik vardır. Kiminde bir tutam kiminde tepeden tırnağa... Buradan gelir yiğido diye nam salışımız. Ve yine buradan...