19. yy sonlarında yapılmıştır. İki katlı, temel ahşap karkas arası kerpiç dolgu, üst kat kuzey-güney doğrultusunda uzunlamasına kademeli çıkıntılı, kuzey caddeye cepheli, giriş kuzeydeki caddeden sağlanmıştır. Şu anda Sivas Belediyesi İhramcızade Kültür Ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermektedir.

erdoğan Önemlibıçak

Arşiv

Konum